Şartlar ve Koşullar

Hotel MSSNGR GmbH’nin undefined, undefined.de web sitesi ve cep telefonları için MSSNGR uygulamasının hüküm ve koşulları.

Bu, Almanca bir belgenin çevirisidir. Tutarsızlık durumunda, orijinal Almanca versiyon ilgili öncü belgedir.

1. Kapsam Şartlar ve koşullar, değişiklikler
1.1 Hotel MSSNGR GmbH (bundan böyle “MSSNGR” olarak anılacaktır), hizmetlerini (bundan böyle “Hizmet” olarak anılacaktır), kullanıcının Hizmet’e kayıt ile tanıdığı ve kabul ettiği listelenen hüküm ve koşullara (“Şartlar”) göre sunmaktadır. MSSNGR tarafından açıkça çelişkili olmasa bile, kullanıcının sapma koşullarının geçerliliği hariç tutulur. Bu Şartlar, MSSNGR http://www.hotel-mssngr.com, http://www.hotel-mssngr.de URL’si altındaki web sitesinde ve cep telefonları için MSSNGR uygulamasında her zaman mevcuttur.

1.2 Bu Koşullarda yapılacak değişiklikler ve düzenlemeler yasal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilecek ve MSSNGR http://www.hotel-mssngr.com ve http://www.hotel-mssngr.de URL’si altındaki web sitesinde yayınlanacaktır.

2. MSSNGR’nin Hizmetleri
2.1 MSSNGR, bir web sayfasında ve cep telefonları için bir program (bundan böyle “uygulama” olarak anılacaktır) biçiminde bir iletişim hizmeti işletmektedir. Kullanıcı, MSSNGR hizmet kullanımını sunan otellere (bundan sonra “bağlı kuruluşlar” olarak anılacaktır) kayıt olabilir (“Check in”) ve bu bağlı kuruluştan bilgi ve özel teklifler alabilir. Kullanıcı, cep telefonunun GPS hizmeti aracılığıyla bölgesel çevresinin yerini belirleyebilir.

2.2 İştirakler, Hizmet aracılığıyla otellerini ve bağlı mağaza ve restoranlarını kullanmak için bilgi ve teklifler sunar. Kupon teklifleri, bazı durumlarda yalnızca cep telefonlarının yerleşik GPS takibini kullanmasına izin veren kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

2.3 Kullanıcı, MSSNGR hizmetini sürekli olarak kullanma hakkına sahip olmayacaktır. MSSNGR Hizmeti durdurma hakkına sahiptir.

3. Kullanıcılar ve iştirakler arasındaki anlaşma
3.1 Hizmette gösterilen tüm bilgi ve teklifler yasal anlamda bir teklif teşkil etmemekte olup, yalnızca hizmete katılan iştiraklerin reklam ve ürün bilgileridir. Kullanıcı, MSSNGR’nin bir iştirakinden ürün veya hizmet satın almaya karar verirse, yalnızca kullanıcı ile iştirak arasında bir sözleşme imzalanır; MSSNGR hiçbir durumda sözleşmenin tarafı olmaz. MSSNGR, iştiraklerle yapılan sözleşmeler için kendi sözleşme şartlarının ve varsa kendi şart ve koşullarının geçerli olduğunu açıkça belirtmektedir. MSSNGR hiçbir şekilde bağlı kuruluşların temsilcisi olarak kabul edilemez.

3.2 Reklam ve ürün bilgilerinden yalnızca satış ortağı sorumludur. Hizmet, reklam bilgilerinin tamamen teknik bir iletimini temsil eder. Reklam bilgilerinin iletilmesiyle MSSNGR, bağlı kuruluşun sunduğu ürün veya hizmetleri onaylamaz, garanti etmez veya benzerini yapmaz. İştirakçi, özellikle reklam bilgilerinin doğruluğu, güncelliği ve eksiksizliğinden ve reklamı yapılan ürünlerin ve/veya hizmetlerin kalitesinin ürün bilgilerine uygun olmasından tek başına sorumludur.

4 Kullanıcının görevleri
4.1 Kullanıcı, Hizmeti yalnızca kişisel kullanım için kullanacaktır. Kullanıcının, özel veya ticari teklifler olup olmadığına bakılmaksızın, hizmetin hizmetlerini tamamen veya kısmen diğer hizmetlere entegre etmesi yasaktır. Kullanıcının, MSSNGR’nin yazılı izni olmadıkça, hizmeti kendi amaçları veya üçüncü şahıslar için ticari olarak kullanması da yasaktır.

4.2 Kullanıcı ayrıca, Hizmetlerin her türlü kötüye kullanımından kaçınmayı, özellikle MSSNGR’nin güvenlik önlemlerini atlatmaktan ve/veya tesise zarar veren veya potansiyel olarak zarar verebilecek ve/veya Hizmetin işlevsel bir arızasına yol açabilecek veya potansiyel olarak işlevsel bir arızaya yol açabilecek tesisleri veya uygulamaları kullanmaktan kaçınmayı taahhüt eder.

4.3 4.1 ve 4.2’de belirtilen kötüye kullanım, kullanıcının derhal Hizmetten çıkarılmasıyla sonuçlanacaktır. Bu, iştiraklerin özel tekliflerine erişimi de içerir.

5. MSSNGR’nin Sorumluluğu
5.1 Hizmetin kullanımı, üçüncü tarafların girdilerine, özellikle kullanıcının mobil ağ sağlayıcısının kullanılabilirliğine ve bazı durumlarda kullanıcının cep telefonunun GPS konumunun kullanılabilirliğine bağlıdır. Bu boşluklar için MSSNGR hiçbir sorumluluk ve/veya yükümlülük kabul etmez. MSSNGR, bağlı kuruluşlarının bilgi, reklam ve ürün tanıtımlarının doğruluğu, güncelliği ve eksiksizliği ile MSSNGR’nin bağlı kuruluşlarından edinilen ilgili ürün ve/veya hizmetlerin niteliği, kapsamı ve kalitesinden sorumlu değildir ve/veya bunları garanti etmez. MSSNGR ayrıca, üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı için, kullanıcının taşıması gereken ücretlerin ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir.

5.2 MSSNGR sadece kasıtlı olarak veya ağır ihmal sonucu meydana gelen zararlardan sorumludur. Hayata, uzuvlara ve/veya sağlığa kusurlu bir şekilde zarar verilmesinden kaynaklanan zararlar için MSSNGR ayrıca sadece kasıt veya ağır ihmalden sorumludur.

5.3 Bu şartnamenin 5.2 paragrafında belirtilen koşullar geçerli değilse, MSSNGR – hangi yasal gerekçeyle olursa olsun – sadece sözleşmeden doğan temel bir yükümlülüğün (temel yükümlülük) kusurlu bir şekilde ihlal edilmesi durumunda sorumludur. Bu durumlarda MSSNGR’nin sorumluluğu, öngörülebilir tipik zararlarla sınırlıdır. Kardinal yükümlülükler, sözleşmenin düzgün bir şekilde yürütülmesine dayanan ve kullanıcının uyumluluğuna güvenebileceği yükümlülüklerdir. Dolayısıyla bunlar, ihlali sözleşmenin amacını tehlikeye atacak görevlerdir.

5.4 Madde 4.3 uyarınca değiştirilecek olan sözleşmeye özgü öngörülebilir hasar 250,00 €’dan fazla olmayacaktır.

5.5 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, ürün sorumluluğu yasası kapsamındaki talepler ve MSSNGR Hizmetinin garantili bir kalitesinin olmaması için geçerli değildir. Sorumluluk hariç tutulur veya sınırlandırılırsa, bu durum MSSNGR’nin yasal temsilcilerinin, görevlilerinin ve diğer temsilcilerinin kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

5.6 MSSNGR, iştiraklerinin kullanıcıya gönderdiği reklam ve ürün bilgilerini izlemez ve içerikten sorumlu değildir.

6. Ticari marka hakları
6.1 İşaretlerde, ticari markalarda ve/veya fikri mülkiyette tasvir edilen tüm hizmetler, uygun amblemlerle işaretlenmemiş olsalar bile ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Telif hakkı sahibinin izni olmadan bu işaretlerin ve/veya ticari markaların çoğaltılmasına ve/veya başka şekilde kullanılmasına izin verilmez.

6.2 Özellikle, MSSNGR’nin önceden açık izni olmaksızın, kullanıcının Hizmeti tamamen veya kısmen kopyalamasına, aktarmasına, yeniden yapılandırmasına (tersine mühendislik) veya başka herhangi bir şekilde kullanmasına izin verilmez.

7. Üçüncü Taraf Sitelerine Bağlantılar
Bu siteler ve/veya uygulamalar, MSSNGR dışındaki taraflarca işletilen web sitelerine köprüler içerebilir. Bu tür köprüler kullanıcıya yalnızca mevcut ipuçları olarak sağlanır. MSSNGR bu tür web sitelerini kontrol etmez ve içeriklerinden sorumlu değildir. MSSNGR tarafından bu tür web sitelerine köprü bağlantıların dahil edilmesi, bu web sitelerindeki materyallerin herhangi bir şekilde onaylandığı veya operatörleriyle herhangi bir ilişki kurulduğu anlamına gelmez.

8. Nihai Hükümler
8.1 Bu Şartların herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz olması, geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

8.2 Sözleşmeye dayalı ilişkiler, uygulanabilir yargı yetkisine sahip hükümler (uluslararası özel hukuk, Medeni Kanun’a Giriş Yasası’nın 3. Maddesi ve devamı) hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabidir. MSSNGR ve kullanıcı arasındaki maddi anlaşmazlıklar için yargı yetkisi, kullanıcı bir tüccar ise ve sözleşme işinin bir parçasıysa veya kullanıcının Almanya’da genel yargı yetkisi yoksa ve münhasır yargı yetkisi yoksa Münih olacaktır. MSSNGR ayrıca kullanıcıyı başka herhangi bir yasal yargı merciinde dava etme hakkına sahiptir. Tüccar olmayanlar için yasal yargı yetkisi geçerlidir.

Hotel MSSNGR, bu lüks otelleri ve tatil köylerini ve birçok daha fazlasını hizmet vermekten gurur duyar:

Demo rezervasyonu yap!

Size oteliniz için mükemmel iletişim kanallarını nasıl kullanacağınızı gösteriyoruz ve takımınız için ekstra iş yükü olmadan yapabilirsiniz!

Şimdi bir demo talep edin!
Anında bilgi mi gerekiyor?

İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Almanca konuşuyoruz!
Bize şu numaradan ulaşabilirsiniz: +49 30 – 12 07 60 86
E-postayı tercih ediyorsanız, bize şu adrese yazabilirsiniz: sales@hotel-mssngr.com

Arayın bizi!